Przeglądy i konserwacje gaśnic i agregatów przeprowadzane powinny być co 6 lub 12 miesięcy.

Wykonujemy je z reguły w siedzibie klienta, a polegają one między innymi na:

 • sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika – powłoka lakiernicza, brak wgnieceń,
 • kontroli terminu badań UDT,
 • sprawdzeniu osprzętu, ładunków, naboi,
 • kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,
 • kontroli sprawności urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów,
 • ew. wymianie uszczelnień i uszczelek,
 • po pomyślnym przejściu przeglądu i konserwacji, wypełniamy kontrolkę zaświadczającą o przeprowadzonych czynnościach i przedłużającą ważność sprzętu,
 • sprawdzamy także dostępność i czystość sprzętu oraz prawidłowość oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego.

Sprzęt, który nie przejdzie pomyślnie przeglądu i czynności konserwacyjnych powinien zostać wyremontowany. Także taki którego termin badania UDT uległ przedawnieniu.

W zakres czynności objętych remontem i ewentualną legalizacją wchodzą:

 • demontaż osprzętu, ładunków,
 • kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń i ew. naprawa,
 • kontrola i ew. naprawa urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz kanałów i przewodów,
 • wymiana uszczelnień i uszczelek,
 • przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zbiorników gaśnic (Dozór Techniczny),
 • filtracja i osuszanie środka gaśniczego,
 • odnowienie powłok lakierniczych,
 • wymiana etykiet,
 • kontrola i montaż ładunków, osprzętu,
 • kontrola jakości przeprowadzonego remontu.