Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi

Podstawowy przepis z zakresu ochrony przeciwpożarowej jakim jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229) zobowiązuje właściciela lub administratora obiektu do zapoznania swoich pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Ponieważ katalog obowiązujących przepisów liczy kilkadziesiąt aktów prawnych, wiedza ta musi być przekazana w sposób wyselekcjonowany, ściśle związany ze specyfiką obiektu i jego przeznaczeniem.

Firma ABC-poż. dysponuje doświadczonym wykładowcą, który jest jednocześnie autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szkolenie prowadzimy w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, a forma przekazu dostosowana jest do możliwości technicznych sali wykładowej (preferujemy prezentację multimedialną za pomocą komputera i rzutnika komputerowego uzupełnionego projekcją video). Opracowywany specjalnie na potrzeby waszej firmy program szkoleniowy uwzględni stanowiska pracy szkolonych ludzi, charakter ich pracy oraz specyfikę waszego zakładu.