Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi właściciel lub administrator każdego obiektu zobowiązany jest do zapewnienia przebywającym w nim ludziom bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Zapewnienie możliwości ewakuacji polega na właściwym, zgodnym z przepisami wytyczeniu oraz odpowiednim oznakowaniu ewakuacyjnym ciągów komunikacji pieszej, tak aby w sytuacji zagrożenia ruch dużych strumieni ludzi przebiegał sprawnie i bez zakłóceń.

Firma ABC-poż. pomoże Państwu we właściwym wytyczeniu i oznakowaniu dróg ewakuacyjnych w Państwa obiekcie.