STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI

To oferta skierowana do firm, które cenią sobie wygodę oraz bezpieczeństwo swoich pracowników jak również majątku firmy.
Po podpisaniu stosownej umowy firma nasza przejmuje obowiązki płynące z Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r.

STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI OBEJMUJE:

 • Aktualizacje dokumentacji w zakresie ewakuacji ludzi
 • Szkolenia pracowników w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
 • Szkolenia praktyczne w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym
 • Jeden raz w miesiącu sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • Co sześć miesięcy przeprowadzenie przeglądu, konserwacji i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Państwa obiektów
 • Wszelkie naprawy, legalizacje UDT(Urząd Dozoru Technicznego), wymiany środków gaśniczych
 • Co dwanaście miesięcy przeprowadzenie przeglądu i legalizacji gaśnic w samochodach firmowych oraz samochodach prywatnych pracowników Państwa firmy
 • W zależności od potrzeb: prowadzenie dokumentacji prac pożarowo niebezpiecznych, zabezpieczenie tych prac

Koszt „Stałego nadzoru nad obiektami” wyceniamy indywidualnie i zależy on od:

 • Wielkości obiektu
 • Ilości obiektów na terenia Warszawy; województwa Mazowieckiego; Polski

Koszt „Stałego nadzoru nad obiektami” zawiera pełen zakres w/w usług, z wyjątkiem zakupu nowego sprzętu gaśniczego oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Z systemu „Stałego nadzoru nad obiektem” korzystają takie firmy jak:

 • Bertelsmann Media – Świat Książki
 • Commercial Union Polska
 • WIŚNIOWY Developments
 • KappAhl Polska
 • ROHLIG Poland
 • PPHU ZAPLECZE
 • Fundacja Sportu w Policji „FAIR PLAY