Aby gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy funkcjonowały w sprawny i niezawodny sposób muszą być poddawane okresowym przeglądom, konserwacji lub remontom. Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują aby czynności te przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku o ile producent nie nakaże inaczej. Producenci uzależnili jednak terminy przeglądów od miejsc w jakich ten sprzęt się znajduje, nakazując jego kontrolę co 6, a w skrajnie niekorzystnych warunkach nawet co 3 miesiące. Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.

Firma ABC-poż. zatrudnia wyłącznie autoryzowanych konserwatorów dysponujących odpowiednią wiedzą oraz zapleczem technicznym umożliwiającym przegląd, naprawę lub generalny remont każdej gaśnicy.