Obowiązujące w Polsce przeciwpożarowe przepisy budowlane wymagają, aby elementy wystroju dróg ewakuacyjnych i niektórych pomieszczeń wykonane były z materiałów trudno zapalnych lub niepalnych. Niektóre z nich (np. wyodrębnione gatunki wykładzin dywanowych, chodników, tkanin zasłonowych i obiciowych) posiadają takie cechy nadane przez producenta. Podstawą uznania tych elementów za trudnopalne lub niepalne jest odpowiedni certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę badawczą. Jeżeli zastosowane w Państwa firmie materiały wykorzystane do wystroju wnętrza takiego certyfikatu nie posiadają, można je uodpornić pożarowo poprzez nasycenie odpowiednim preparatem ogniochronnym. Jednak czynność ta musi być wykonana zgodnie z zasadami opracowanymi przez producenta impregnatu oraz potwierdzona właściwym dokumentem.

Impregnacji przeciwogniowej można, a czasami wręcz trzeba poddawać elementy konstrukcji lub wystroju wykonane z drewna (surowego lub pokrywanego uprzednio innymi powłokami). Podobnie jest z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi ze stali. Wbrew powszechnym opiniom, stal posiada bardzo niską odporność na działanie wysokiej temperatury. Istnieją jednak metody, aby wszystkie, nawet niczym nieosłonięte elementy stalowe uodpornić na działanie płomieni.

Firma ABC-poż. posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.