Obiektami użyteczności publicznej są wszystkie obiekty, w których z założenia ich funkcji przebywać będą mniejsze lub większe grupy ludzi, zarówno pracownicy etatowi jak i osoby nie będące takimi pracownikami. Do obiektów użyteczności publicznej należą w szczególności:

  • budynki biurowe lub części innych budynków, w których znajdują się pomieszczenia o takiej funkcji,
  • wszystkie placówki handlowe i usługowe,
  • placówki kulturalne takie jak: kina, teatry, sale widowiskowe, namioty cyrkowe, dyskoteki, domy kultury, biblioteki, czytelnie, kluby prasy i książki, itp.,
  • obiekty sportowe np. stadiony, hale sportowe, sale ćwiczeń, pływalnie, lodowiska, tory kolarskie, łyżwiarskie, autodromy itp.
  • ogrody zoologiczne, parki kultury i wypoczynku, ogrody jordanowskie oraz podobne obiekty rekreacyjne, w których znajdują się miejsca mogące gromadzić grupy ludzi, np.: pawilony wystawowe, amfiteatry, muszle koncertowe, estrady, miejsca gier zespołowych,
  • szkoły, przedszkola i żłobki,
  • domy opieki, domy rencistów, punkty dziennego pobytu emerytów itp.,
  • domy studenckie, internaty, bursy, hotele i inne obiekty zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty,
  • szpitale, hospicja, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie i stomatologiczne, gabinety odnowy biologicznej, masażu, rehabilitacji itp.,
  • bary, puby, restauracje itp. placówki żywienia zbiorowego,
  • dworce kolejowe i autobusowe,

oraz inne obiekty o podobnych jak wyżej funkcjach.