Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Pragniemy zwrócić uwagę, że oznakowanie ewakuacyjne musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Niestety dość często zdarza się, że dostawcy oferują znaki ewakuacyjne (przeważnie importowane), które takiego certyfikatu nie posiadają, a ich wzór nie jest zgodny z Polską Normą.

Firma ABC-poż. posiada w swojej ofercie handlowej wyłącznie znaki posiadające wszystkie wymagane certyfikaty – w tym znaki podświetlane. Na życzenie klienta wykonujemy montaż zakupionych znaków.