Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się jaki jest stan bezpieczeństwa pożarowego zarządzanego przez Was obiektu lub spodziewacie się kontroli z tego zakresu, możecie zamówić w naszej firmie kompleksową Ocenę stanu bezpieczeństwa i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Taka ocena nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi, pozwoli natomiast uniknąć kłopotów lub uchronić przed nakładaną przez kontrolujący organ grzywną. Oceny dokonują doświadczeni czynni zawodowo lub byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej.