Gaśnica proszkowa grupy ABC 34A (gasi ciała stałe; ciecze palne; gazy) – środek gaśniczy proszek ADEX; stałociśnieniowa; masa środka gaśniczego 6kg; średni czas działania ok 21 sek.; zakres temperatur stosowania – 30 +60; gasi urządzenia elektryczne do 400 000 V.

Najczęściej stosowana w obiektach użyteczności publicznej, biurach, kinach, teatrach, szkołach, szpitalach, magazynach.

jej zalety to wysoka skuteczność gaśnicza, zbiornik z wysokiej jakości stali, lakier odporny na działanie warunków atmosferycznych, nadaje się do ponownego ładowania, zbiornik nie podlega badaniom UDT.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.